Dr. Tarczay Áron ügyvéd blogja


2018. október 30. 19:53 - dr. Tarczay Áron

Gyakori kérdések a fedezetelvonó ügyletekkel kapcsolatban

Hol találjuk a fedezetelvonó szerződésekre vonatkozó szabályokat?   A Ptk. (2013. évi V. tv.) 6:120. §-ban és a 1/2011. (VI. 15.) PK véleményben, mely az 1/2014. sz. PJE határozat, illetve az 1/2017. sz. PJE határozat értelmében az új Ptk., illetve az új Pp. Alkalmazása során is megfelelően…

Tovább
Szólj hozzá!
2018. október 26. 13:51 - dr. Tarczay Áron

Gyakori kérdések az ajándék visszakövetelésével kapcsolatban

Hol találjuk az ajándék visszaköveteléséről szóló szabályokat?   A Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:237. §-ában és a PK 76. sz. állásfoglalásban, amely az 1/2014. sz. PJE határozat értelmében a(z új) Ptk. hatálya alatt is irányadó.   Mely körülményeket kell mérlegelni az ajándék visszakövetelésének…

Tovább
Szólj hozzá!
2018. október 21. 17:38 - dr. Tarczay Áron

Gyakori kérdések a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásáról

Hol találjuk a továbbtanuló nagykorú gyermek tartásáról szóló szabályokat?   A Ptk. (2013. évi V. tv.) 4:219-222.§§ kifejezetten ezzel a tárgykörrel foglalkozik. A 4:219. § ugyanakkor akként rendelkezik, hogy a nagykorú gyermek tartására a rokontartás közös szabályait és a kiskorú gyermek…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 29. 00:34 - dr. Tarczay Áron

Repülőutak és perek

- a légi személyszállítással kapcsolatos jogi problémák

A légi személyszállítás szabályozása – annak nemzetközi jellegéből adódóan – meglehetősen bonyolult, nemzetközi és nemzeti jogszabályok sorát kell ismerni a bíróságnak egy-egy, a tárgykörben felmerülő jogkérdés kapcsán. A Montreálban 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 24. 23:02 - dr. Tarczay Áron

Követeléskezelés és a személyes adatok védelme

- Mit tehetnek és mit nem tehetnek a "behajtó cégek"?

A jogos követelések behajtása igen gyakran okoz jelentős problémát. A behajtás rendes, törvényben szabályozott útja a fizetési meghagyásos, vagy peres eljárás, majd ennek sikere után az önálló bírósági végrehajtó útján történő végrehajtás, azonban - elsősorban ezen eljárások jelentős költségei,…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 23. 08:48 - dr. Tarczay Áron

Bizonyítás a kártérítési perekben

- amikor egyik fél sem kötelezhető bizonyításra

Polgári perekben igen gyakran döntő momentum, hogy egy-egy tényt melyik félnek kell bizonyítania. Gyakran a pernyertesség azon múlik, hogy egy-egy nehezen bizonyítható tény bizonyítatlanságát melyik fél terhére kell értékelni. Az általános szabály nagyon egyszerű, de egyben nagyon általános is. A…

Tovább
Szólj hozzá!
Dr. Tarczay Áron ügyvéd blogja