Dr. Tarczay Áron ügyvéd blogja


2018. november 04. 18:23 - dr. Tarczay Áron

Gyakori kérdések a polgári jogi elévülés régi és új szabályairól

Hol találjuk az elévüléssel kapcsolatos szabályokat?   A 2014. március 15. előtt keletkezett kötelmekre vonatkozóan a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) 324-327. §§-ban, a 2014. március 15-től keletkezett kötelmekre vonatkozóan az új Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:21-25. §§-ban. Az időbeli hatály…

Tovább
2 komment
2018. október 30. 19:53 - dr. Tarczay Áron

Gyakori kérdések a fedezetelvonó ügyletekkel kapcsolatban

Hol találjuk a fedezetelvonó szerződésekre vonatkozó szabályokat?   A Ptk. (2013. évi V. tv.) 6:120. §-ban és a 1/2011. (VI. 15.) PK véleményben, mely az 1/2014. sz. PJE határozat, illetve az 1/2017. sz. PJE határozat értelmében az új Ptk., illetve az új Pp. Alkalmazása során is megfelelően…

Tovább
Szólj hozzá!
2018. október 05. 23:12 - dr. Tarczay Áron

Amikor a bank érvényesíti a zálogjogát

- ki határozhatja meg a vételárat?

A bírói jogalkalmazásban a hitelválság hatásai még mindig nem csillapodnak, a bíróságoknak számos olyan jogvitában kell eljárniuk, amely bankhitellel kapcsolatos. Mivel a banki szerződések általában igen részletesek és igyekeznek minden kérdést szabályozni, az ellenérdekű feleknek gyakran nincs más…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. október 14. 00:42 - dr. Tarczay Áron

A szabálytalan parkolás és annak jogkövetkezményei

- várakozás a forgalommal szemközti oldalon

A szabálytalan közterületi parkolás számos mindennapi jogvitát szül állampolgár és hatóság között. Most ebben a körben egy sok tanulsággal szolgáló jogesetet szeretnék bemutatni. A BH 2017.8.281. számon közzétett eseti döntés tényállása a következő volt. A gépjármű-vezető felperes által vezetett…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 29. 00:34 - dr. Tarczay Áron

Repülőutak és perek

- a légi személyszállítással kapcsolatos jogi problémák

A légi személyszállítás szabályozása – annak nemzetközi jellegéből adódóan – meglehetősen bonyolult, nemzetközi és nemzeti jogszabályok sorát kell ismerni a bíróságnak egy-egy, a tárgykörben felmerülő jogkérdés kapcsán. A Montreálban 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 24. 23:02 - dr. Tarczay Áron

Követeléskezelés és a személyes adatok védelme

- Mit tehetnek és mit nem tehetnek a "behajtó cégek"?

A jogos követelések behajtása igen gyakran okoz jelentős problémát. A behajtás rendes, törvényben szabályozott útja a fizetési meghagyásos, vagy peres eljárás, majd ennek sikere után az önálló bírósági végrehajtó útján történő végrehajtás, azonban - elsősorban ezen eljárások jelentős költségei,…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. szeptember 23. 08:48 - dr. Tarczay Áron

Bizonyítás a kártérítési perekben

- amikor egyik fél sem kötelezhető bizonyításra

Polgári perekben igen gyakran döntő momentum, hogy egy-egy tényt melyik félnek kell bizonyítania. Gyakran a pernyertesség azon múlik, hogy egy-egy nehezen bizonyítható tény bizonyítatlanságát melyik fél terhére kell értékelni. Az általános szabály nagyon egyszerű, de egyben nagyon általános is. A…

Tovább
Szólj hozzá!
Dr. Tarczay Áron ügyvéd blogja